• Vodák -Zvláštní živočišný druh, trpící afinitou na vodu. Pozná se už v útlém věku, kdy sedí na bobečku u kaluží po dešti a přemýšlí jak by to sjel, kde přitáhnul do vracáku a jak ten vajgl objet telemarkem.
 • Makak -historický a tradiční název pro nezletilé účastníky našich táborů
 • Canoe, keňa,kánoj,káně -vratký dopravní prostředek nadaný neobyčejnou záludností číhající na jakékoli zaváhání aby Tě vyklopil do studené vody
 • Pramice, práma -poněkud méně záludná obdoba předešlého, konstruovaná pro 5 osob, nicméně zkušený kormidelník dokáže cvaknout i pramici
 • Cvaknutí -nedobrovolné porušení stability plavidla, následuje výlov posádky a záchrana volně plujících předmětů
 • Šlajsna -vzorová propust, kterou překonáváme jezy, které nám stojí v cestě. Dnes už řídký zjev zasluhující ochranu a péči.
 • Retardérka -novodobá betonová propust, úzká, se zídkami na dně. Konec vodácké romantiky v Čechách.
 • Jez -regulace vodního toku příčným stupněm. Pro vodáky otrava, protože nad jezem je volej.
 • Vracák, zabalák, válec -nebezpečné zpětné proudy pod jezem nebo pod šlajsnou. Lépe se jim obloukem vyhnout
 • Vývar -skutečné nebezpečí u vyšších jezů
 • Volej -stojatá voda, místo kde vodák drtí mezi zuby temné kletby a čeká až se řeka zase rozběhne peřejemi
 • Pádlo -pohonný prostředek pro lodě i pro makaky
 • Veslo -věc, kterou vodáci nepoužívají
 • Admirál -na lodi první po Bohu udílí roztodivné, vetšinou zpozdilé rozkazy kterým je potřeba se vyhnout jakýmkoli způsobem. Jako jediný má pocit, že tábor řídí.
 • Kapitán -nebezpečný druh násilníka se sadistickými sklony, zaměřený na týrání makaků
 • Bocman -začínající odrůda předešlého, velmi nebezpečná
 • Žracák -stan zasluhující zvláštní péči, protože zde se uchovává veškeré jídlo!!
 • Žrabedna -obsahuje tisíc drobností potřebných pro vaření. Pozor, vstup zakázán
 • Hrabedna -obsahuje tisíc drobností potřebných pro hry. Pozor vstup zakázán
 • Vaňas -tajemná bytost, která se vynoří na zavolání kapitanátu
 • Hobok -plastová nádoba se šroubovacím víkem, bezpečí pro naše suché věci
 • Tropiko, plachta -užitečné zařízení velikosti asi tak fotbalového hřiště, pod které se v případě potřeby vejde celý tábor
 • Kytara -věc, na kterou si admirál nenechá sahat
 • Kiwi, felína -polní láhev
 • Koňadra -nesouvisí s dámským poprsím. Jedná se o úvaz na lodi
 • Kormidelník -sedí vzadu na lodi a tváří seže je nejdůležitější
 • Háček -sedí v předu v lodi, pádluje a do všeho kecá kormidelnikovi
 • Porcelán -sedí uprostřed a pořád se mu něco nelíbí